UNA-yhteistyössä uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa tukevaa tietojärjestelmäkokonaisuutta.

Ainia lunasti odotukset valtakunnallisessa yhteistyössä toteutetussa hankintaprojektissa

UNA-yhteistyössä uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa tukevaa tietojärjestelmäkokonaisuutta vaiheittain. Uudistamisen keskiössä on UNA-ydin, joka tarjoaa tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan tiedot eri toimijoiden hyödynnettäväksi yhdestä paikasta. Ainia on ollut mukana vahvistamassa uudistamisessa tarvittavaa integraatio- ja arkkitehtuuriosaamista.

UNA-yhteistyön hankepäällikkö Kati Tuovinen tiesi heti löytäneensä oikean kumppanin keskustellessaan Ainian Jani Valkosen ja Jesse Lantisen kanssa.

”Kun ensi kertaa tapasimme, heillä oli malttia kuunnella myyntipuheen sijaan. Asiakaspalvelutaidot olivat kohdallaan ja heidän kanssaan keskustellessa tuli heti luottavainen fiilis. Koin vahvasti, että yhden ihmisen sijaan meillä oli käytettävissä koko heidän laajempi alan osaamisensa”, Tuovinen valottaa yhteistyön alkumetrejä.

UNA-hanketoimistossa oli vajausta teknisistä resursseista eikä haku tutuista kumppaniverkostoista ollut tuottanut tulosta, vaikka hankejohdolla oli hyvä näkemys ja kuvaukset siitä, millaista osaamista ja käytännön kokemusta tarvittaisiin. Resurssin löytämistä vapailta markkinoilta rajoitti tietoisuus siitä, että hankintaprojektiin valmistelijaksi mukaan tuleva taho menettäisi samalla mahdollisuutensa osallistua tarjoajana kyseiseen hankintaan.

Tilanteeseen oli kuitenkin luvassa muutos, kun Tuovinen sattumalta törmäsi LinkedIn:ssä Jani Valkosen tilapäivitykseen ohjelmistointegraatiosta ja -arkkitehtuurista. ”Hän ei ollut oma kontaktini, mutta verkostojeni kautta näin hänen päivityksensä ja lähdin kyselemään tarkemmin, mitä he ovat tällä saralla tehneet, ja pystyisivätkö he auttamaan meitä. Kun sitten tapasin Janin ja Jessen, tiesin löytäneeni meille sopivan kumppanin.”

UNA-ydin kokoaa kansalaisten sosiaali- ja terveystiedot

Palataan vielä UNA-ytimeen ja sen merkittävään rooliin tulevaisuudessa. Nykytilanteessa asiakkaan palvelu- ja hoitohistoria ei kulkeudu hänen mukanaan hoitopaikasta toiseen tai ole muuten helposti saatavilla. UNA-ydin on ratkaisu haasteeseen. Ytimen integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu luo perustan asiakkuudenhallinnan kehittämiselle sekä edelleen hoidon ja palvelujen toteuttamista tukeville alueellisen toiminnanohjauksen toiminnoille. UNAssa toiminnan tarpeet ovat kehittämisen ja ratkaisujen toteutuksen lähtökohta. UNAn arkkitehtuurilinjaukset puolestaan pohjautuvat sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliseen kokonaisarkkitehtuuriin.

”UNA lähtee siitä kunnianhimoisesta ajatuksesta, että olemme eheitä kokonaisuuksia ihmisinä. Ydin on asteittain rakentuva ja laajentuva tiedonhallinnan ja tiedonvälityksen looginen kokonaisuus, joka mahdollistaa sen, että ajantasaiset ja oikeat asiakastiedot ovat aina jokaisen alan ammattilaisen käytettävissä. Näin ihmisen hyvinvoinnista kyetään huolehtimaan kokonaisvaltaisesti”, Tuovinen valottaa. ”UNA on profiloitu asiakaslähtöiseksi ja toiminnan tarpeista nousevaksi yhteistyöksi. Teknisen järjestelmän luominen ei sinänsä ole itse tarkoitus, mutta välttämätöntä, kun mennään kohti digitaalista maailmaa.”

UNA-ytimen hankintaa on viety eteenpäin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Jokainen toimittajaehdokkaiden kanssa käyty neuvottelukierros on auttanut täsmentämään ratkaisun lopullista määrittelyä. Ainian Jesse Lantinen on ollut keskeisessä roolissa ytimen hankintaprojektin teknisessä tiimissä.

”Jesse on tuonut tiimiin tarvittavaa asiantuntemusta integraatio- ja ohjelmistoarkkitehtuurista. Tiimin näkökulma on ollut toteutukseen puhtaasti tekninen. He ovat miettineet ja määritelleet muun muassa sitä, että tehdäänkö UNA-ydin pilvipalveluna vai omana palveluna tunnetussa konesalissa sekä kuinka integraatiot ja rajapinnat rakennetaan eli miten eri tahot liittävät omat järjestelmänsä ytimeen”, Tuovinen valottaa.

Keskeistä järjestelmän määrittelyssä ja kilpailutuksessa on ollut tarjouspyynnön ja sen lukuisien liitteiden laatiminen vaihe vaiheelta etenevässä prosessissa. Tarjouspyynnössä määritellään ohjelmiston vaatimuksia integraation näkökulmasta.

”Jesse on ollut mukana tapaamisissa ja tuottanut tekstiä tarjouspyynnön liitteisiin. Tällä tavalla on tuotettu koko ajan yhä tarkempaa ymmärrystä sekä meille että toimittajaehdokkaille halutusta lopputuloksesta.”

UNA-arkkitehtuuri on modulaarinen ja rajapinnoiltaan avoin, jolloin se tukee myöhemmin erikseen hankittavia ja toteutettavia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuudenhallintaratkaisuja sekä muita sotetarpeisiin toteutettavia ratkaisuja. Modulaarisen rakenteen avulla kaikkea ei tarvitse uudistaa ja korvata kerralla, vaan järjestelmähankinnat voidaan vaiheistaa ja korvata pala palalta. ”Huomasimme, että on järkevämpää luoda yksi yhteinen ydin, johon muut järjestelmät voidaan integroida avoimien rajapintojen avulla.”

Substanssiosaamisen lisäksi kiitosta myös sosiaalisista taidoista

Jesse Lantisen tiimiltään saama palaute on Tuovisen mukaan ollut moitteetonta ja yhteispeli on toiminut erinomaisesti. ”Jesse on paitsi kompetenssinsa, myös persoonansa puolesta lunastanut paikkansa todella vaativassa ryhmässä.”

Tuovinen kokee UNA:n saaneen Ainian kanssa tekemästään yhteistyöstä enemmän kuin yhden miehen osaamisen käyttöönsä. ”Olemme koko ajan taustalla olleet Janin kanssa vuoropuhelussa projektin etenemisestä. Aktiivinen yhteydenpito auttaa pitämään tilannekuvan hallussa ja kurssin oikeassa suunnassa.”

”Ainia on täyttänyt odotuksemme. Yhteistyötä on vaikea kuvata kehumatta heitä”, Tuovinen summailee tunnelmiaan.