Mitä on keskusteleva tekoäly?

Keskusteleva tekoäly mahdollistaa ihmisten ja koneiden välisen dialogin käyttämällä luonnollista kieltä. Dialogi voi tapahtua kanavariippumattomasti ja niin, että kaikki tarvittavat asiat hoidetaan samassa keskustelussa. Se on kuin asioisit ihmisen kanssa, mutta sujuvammin, sillä se on nopeampaa ja tehokkaampaa.

Tekoälyagentti nimittäin keskustelee kanssasi ja sen suora integroituminen eri tietojärjestelmiin mahdollistaa välittömän tiedonhaun, informaation muokkauksen ja sen yhdistämisen osaksi dialogia.

Chatboteista keskusteleviin tekoälyagentteihin

Ihmisen ja organisaation välinen dialogi tapahtuu useasti chatbotin kanssa käytävänä tekstipohjaisena keskusteluna. Nämä ovat pääsääntöisesti valmiita päätöspolkuja, joissa käyttäjän sanomisen tai toimintojen perusteella toteutetaan ennalta määritetty vastaus tai toiminto. Kuten yleensäkin tietojenkäsittelyssä, myös keskusteluissa tekoäly mahdollistaa huomattavasti monipuolisempaa toimintaa.

Tekoälyagentti tarjoaa monikanavaista ja -muotoista luonnollista kommunikaatiota

Keskustelevan tekoälyn mahdollistama ihmisen ja tekoälyagentin (tai botin) välinen dialogi on mahdollista toteuttaa monipuolisemmin kuin perinteisen chatbotin kanssa käytävä tekstipohjainen keskustelu. Kommunikointi voi olla tekstillä käytävää dialogia eri kanavien ja laitteiden kautta (WhatsApp, Facebook Messenger, SMS ja vastaavat), mutta se voi myös olla puheena käytävää keskustelua puhelimitse tai älyassistenttien avulla.

Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista keskustelevassa tekoälyssä on luonnollisen kielen ymmärrys (Natural Language Understanding – NLU). Se mahdollistaa ihmisen puheen ja tekstin sisällön ymmärryksen lisäksi sen tarkoituksen, tahtotilan ja kontekstin.

Tekoälyagentit voivat myös keskustella keskenään

Ihmisten ja tekoälyagenttien välinen keskustelu on tärkeässä roolissa itse palvelutapahtuman tai asioinnin onnistumisessa. Se ei kuitenkaan vielä riitä. Usein asioinnin yhteydessä tarvitsee hakea ja viedä tietoa eri järjestelmiin tai tietokantoihin. Tällöin saatetaan tarvita useita dedikoituja tekoälyagentteja, jotka mahdollistavat järjestelmien keskustelun toistensa kanssa. Näin asiakas saa palvelut salamannopeasti käyttöönsä – samalla asioinnilla.

Keskusteleva tekoäly nostaa keskustelut ja muut asioinnit sille tasolle, mitä tällä hetkellä käyttäjät odottavat. Ja monin kerroin sen yli!

Markku Saarikoski
Senior Sales Innovator